1920’s Fan Back Chair Hong Kong

fan-back-chair-1 fan-back-chair-2

Genuine restored 1920’s fan back chair (Location – Hong Kong)